Personvern

Denne nettsiden (heretter “Nettsiden“) leveres av Bayer AS (heretter “oss” eller “vi”) som behandlingsansvarlig. For ytterligere informasjon om tilbyderen av Nettsiden, se vår imprint.

A. Håndtering av personopplysninger

I det følgende informerer vi deg om hvordan vi håndterer dine personopplysninger når du anvender vår Nettside. Med mindre annet er angitt i de følgende avsnitt, er det rettslige grunnlaget for håndtering av dine personopplysninger at håndteringen er nødvendig for at du skal få tilgang til de funksjoner på Nettsiden som du ønsker å anvende (personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav b)).

I. Bruk av vår Nettside

1. Adgang til vår Nettside

Når du åpner vår Nettside, vil din nettleser overføre visse opplysninger til vår internettserver. Dette gjøres av tekniske grunner og kreves for å at du skal få tilgang til ønsket informasjon.

Følgende data samles inn, lagres i kort tid og anvendes for å lette din tilgang til Nettstedet:

 • IP adresse
 • dato og klokkeslett for adgang
 • tidssoneforskjell til Greenwich Mean Time (GMT)
 • innhold av anmodning (spesifikt nettsted)
 • status for adgang/HTTP status kode
 • overført datamengde
 • nettsted som anmoder om adgang
 • nettleser, språkinnstillinger, versjon av nettleser software, operativsystem og overflate

Videre vil vi, for å beskytte våre berettigede interesser, lagre slike opplysninger i en begrenset periode for å kunne starte sporing av personopplysninger i tilfelle av faktisk eller forsøkt uautorisert tilgang til våre servere (personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav f)).

2. Bruk av cookies

a) Hva er cookies?

Denne Nettsiden anvender såkalte “cookies” (informasjonskapsler). Cookies er små tekstfiler som lagres i din datamaskin via din nettleser. De lagrer bestemte opplysninger (f.eks. ditt foretrukne språk eller nettstedinnstillinger) som din nettleser kan gi til oss neste gang du bruker vår Nettside (avhengig av cookiens levetid).

b) Hvilke cookies anvender vi?

Vi anvender to kategorier af cookies: (1) Cookies som av tekniske grunner er nødvendige, uten disse vil nettstedets funksjoner begrenses, og (2) valgfrie cookies brukt til nettside analyse og markedsføringsformål. Følgende tabell indeholder en detaljert beskrivelse av de cookies vi anvender:


Valgfri Cookies

c) Forbehold om ditt samtykke
Vi bruker bare valgfrie cookies hvis vi har fått ditt forutgående samtykke (personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a). Første gang du får tilgang til Nettstedet vårt vises et banner som ber deg om å samtykke til anvendelse av valgfrie cookies. Dersom du har samtykket, legger vi inn en cookie på din datamaskinen, og banneret vil ikke vises igjen så lenge cookien er aktiv. Etter at cookieens levetid er utløpt, eller hvis du aktivt sletter cookien, vil banneret dukke opp igjen ved ditt neste besøk på vårt Nettsted, og igjen be om ditt samtykke.

d) Slik forhindrer du cookie overførsler
Selvfølgelig kan du bruke vårt Nettsted uten anvendelse av cookies. I nettleseren din kan du når som helst endre instillinger for håndtering av cookies eller deaktivere anvendelsen av dem. Dette kan imidlertid føre til en begrensning av funksjonene eller ha negative effekter på brukervennligheten på vårt Nettsted. Du kan når som helst stanse anvendelsen av valgfrie cookies ved å anvende det relevante alternativet angitt i tabellen ovenfor.

3. Nettsideanalyse med Google

På vår Nettside bruker vi en nettanalysetjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Google analyserer din bruk av vår Nettside på våre vegne. Til dette formål anvender vi blant annet de cookies som er beskrevet nærmere i tabellen ovenfor. Opplysninger som innsamles av Google i forbindelse med din bruk av vår Nettside (f.eks. anvendt URL, hvilke av våre nettsider du besøker, din type webleser, dine språkinnstillinger, ditt operativsystem, din skjærmoppløsning) vil bli overført til en server hos Google i USA, hvor de vil lagret og analysert. Resultatene vil deretter bli stilt til vår rådighet i anonymisert form. Dine brukerdata vil ikke bli koplet til din fulle IP-adresse under denne prosessen. Vi har på vår Nettside aktivert den IP anonymiserende funksjonen som tilbys av Google som sletter de siste 8 sifre (type IPv4) eller de siste 80 bit (type IPv6) av din IP-adresse etter hver dataoverføring til Google. Dessuten er Google sertifisert under EU-US Privacy Shield, som sikrer at et tilstrekkelig nivå for personvern opprettholdes ved Googles behandling av personopplysninger i USA.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til bruk av nettanalyse, enten ved å laste ned og installere Google Browser Plugin eller ved å styre dine samtykker i samsvar med tabellen ovenfor. I så tilfelle lagres en opt-out cookie på din enhet. Begge alternativer vil hindre bruk av nettanalyse så lenge du bruker nettleseren hvor du har installert Browser-Plugin, og du ikke sletter opt-out cookien.

4. Atferdsgenerert online reklame med Facebook

Denne Nettsiden anvender atferdsgenerert online reklametjenester fra Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (using Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA as subprocessor) (“Facebook”).

Facebook vil analysere din bruk av denne Nettsiden. Til dette formålet anvender Facebook de cookies som er nærmere beskrevet i tabellen ovenfor. Opplysningene som innsamles av Facebook i forbindelse med din bruk av vår Nettside vil bli overført til en server hos Facebook i USA, hvor de vil bli lagret og analysert. Disse opplysningene omfatter den benyttede URL, hvilke av våre nettsider du besøker, din type nettleser, dine språkinnstillinger, ditt operativsystem, din skjærmoppløsning og ytterligere information avhengig av de implementete pixelhendelser (f.eks. “kjøp”: behandler type, id og nummer på det valgte objekt samt betalingsopplysninger og valuta; “søk”: behandler søkestrengen, når du søker etter et produkt på vår hjemmeside; “vis innhold”: behandler innholds-id, navn, type, valuta og verdi).

Vi og vår partner Facebook vil bruke disse opplysningene til å tilpasse reklamen bedre til deg og dine interesser, begrense antallet ganger den samme reklamen blir vist deg, evaluere effektiviteten av en reklamekampanje, og til å bedre forstå brukernes atferd etter at de har sett en bestemt reklame. Når du besøker din Facebook tidslinje eller andre nettsider i Facebooks annonserings nettverk (såkalt "Audience Network”), kan tilpassede feeds skreddersydd for dine interesser, bli vist deg på grunnlag av opplysninger innsamlet på vår Nettside.

Facebook er sertifisert under EU-US Privacy Shield, som sikrer at et tilstrekkelig nivå for personvern opprettholdes ved Facebooks behandling av personopplysninger i USA.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til denne overføringen av opplysninger til Facebook for atferdsgenerert online reklameformål, ved å administrere ditt samtykke i tabellen ovenfor, slik at en opt-out cookie vil installeres. Dette vil kun motvirke enhver overføring av opplysninger til Facebook så lenge du ikke sletter opt-out-cookien.

Facebook er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger som Facebook innsamler direkte fra vår Nettside for atferdsgenerert online reklametjenester. Ettersom vi ikke har kontroll over personopplysninger som er samlet inn og behandlet av tredjeparter, er vi ikke i stand til å gi bindende opplysninger om omfanget og formålet med slik behandling av dine personopplysninger. Besøk derfor Facebook’s informasjon om personvern for å motta ytterligere informasjon om hvordan Facebook behandler dine personopplysninger og i hvor lang tid. På tidspunkt for utarbeidelse av denne personvernerklæringen var Facebook’s opplysninger tilgjengelige på deres Privacy Policy.

5. Opplysninger om bivirkninger og reklamasjoner

Denne Nettsiden er ikke beregnet eller designet for kommunikasjon om bivirkninger, manglende terapeutisk effekt, feilmedisinering, produkter på gråmarkedet/falske legemidler, feilaktig eller off-label bruk, kvalitetsklager og/eller andre spørsmål vedrørende sikkerheten eller kvaliteten på Bayers produkter. Hvis du ønsker å rapportere bivirkninger eller klage på produktenes kvalitet, kontakt helsepersonell (f.eks. lege eller apotek), helsemyndighetene, eller bruk vår nettside for rapportering uønskede bivirkninger.

Hvis du likevel rapporterer bivirkninger eller andre problemer vedrørende sikkerheten eller kvaliteten på Bayers produkter til oss, vil vi være rettslig forpliktet til å behandle informasjonen fra deg og vil kanskje måtte kontakte deg med ytterligere spørsmål. Deretter kan det hende at vi må underrette de relevante helsemyndigheter om de problemer som du har innrapportert. Det kan også hende at vi må videresende disse meldinger til andre selskaper i vårt konsern og våre samarbeidspartnere, i det omfang også disse er forpliktet til å underrette sine respektive relevante helsemyndigheter.

II. Behandling av personopplysninger utenfor EU/EØS

Dine personopplysninger vil til dels også bli behandlet i land utenfor den Europeiske Union ("EU") eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområde ("EØS"), som kan ha et lavere nivå for beskyttelse av personopplysninger enn de europeiske land. I slike tilfeller vil vi sørge for at dine personopplysninger sikres med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, f.eks. ved å inngå konkrete avtaler med våre kontraktspartnere (kopi kan oversendes deg på din anmodning), eller vi vil be om ditt uttrykkelige samtykke til slik behandling.

B. Opplysninger om dine rettigheter

I utgangspunkt har du følgende rettigheter i henhold til gjeldende personvernlovgivning:

 • Rett til informasjon om dine personopplysninger som lagres av oss;
 • Rett til å kreve retting, sletting eller begrenset behandling av dine personopplysninger;
 • Rett til å motsette deg en behandling som er basert på vår berettigede interesse i behandlingen, offentlig interesse eller profilering, med mindre vi kan vise til tvingende, begrunnede årsaker som overgår dine interesser, grunnleggende rettigheter og friheter, eller at slik behandling skjer med formål om å fastslå, iverksette eller forsvare mot rettslige krav;
 • Rett til dataportabilitet;
 • Rett til å klage til personvernmyndigheter (Datatilsynet);
 • Du kan til enhver tid, med virkning fremover i tid, kalle tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger. For mer informasjon, se avsnittene ovenfor som beskriver behandling av opplysninger basert på ditt samtykke.

Hvis du vil utøve dine rettigheter, rett din anmodning til den kontakt som er gitt nedenfor. (→ C.).

C. Kontakt

For spørsmål du måtte ha vedrørende personvern, vennligst send en e-post til personvern@bayer.com eller kontakt vår personvernrådgiver på følgende adresse:

Personvernrådgiver Bayer AS
Drammensveien 288
NO-0283 Oslo
Postboks 193 1325 Lysaker

D. Endringer av erklæring om Personvern

Vi kan fra tid til annen oppdatere vår erklæring om Personvern. Oppdateringer av vår erklæring om Personvern vil bli offentliggjort på vår Nettside. Alle endringer trer i kraft ved offentliggjørelse på vår Nettside. Derfor anbefaler vi at du regelmessig besøker Nettsiden for å holde deg orientert om eventuelle oppdateringer.

Sist oppdatert: 10.03.2020.