Om testosteronmangel

Hva er testosteronmangel?1

Hvis testiklene produserer for lite testosteron, fører det til testosteronmangel. Den medisinske termen for dette i kombinasjon med symptomer på testosteronmangel, er hypogonadisme.

Testosteronmangel kan ha ulike årsaker. Mangelen kan være medfødt, eller den kan utvikle seg senere i livet, for eksempel på grunn av sykdom eller skade. Symptomene og konsekvensene av testosteronmangel varierer avhengig av om hormonmangelen oppstår før fødselen, før puberteten eller etter at man har blitt voksen.

Årsaker til testosteronmangel1

Testosteron produseres i testiklene, og testiklenes funksjon kontrolleres av hjernesenteret hypotalamus og den nærliggende kjertelen hypofysen i hjernen. Årsaken til testosteronmangel kan derfor enten ligge i testiklene eller hypotalamus-/hypofysesystemet.

Testosteronmangel som skyldes testiklene1

Man kan bli født uten testikler, eller det kan være at de ikke fungerer optimalt på grunn av en ulykke eller et kirurgisk inngrep. Testosteronmangel kan også skyldes genetiske faktorer som for eksempel «Klinefelters syndrom».

Dette er en genetisk lidelse med kromosommønsteret XXY, det vil si et X-kromosom for mye. Dette rammer cirka én av 660 gutter som blir født. Disse guttene trenger som regel behandling av lavt testosteron for å komme i puberteten, og ofte er det også nødvendig med vedlikeholdsbehandling livet ut for å opprettholde normale testosteronverdier.

Betennelse i testiklene, for eksempel etter kusma og en rekke andre sykdommer, kan også føre til svekket testosteronproduksjon.

Årsaker i hjernen1

I hjernens senter, hypotalamus, produseres hormonene som stimulerer til testosteronproduksjon i testiklene. Hvis det er lave nivåer av disse hormonene, produserer ikke testiklene testosteron.

Hormonutskillelsen fra hypotalamus kan bli svekket på grunn av genetiske defekter (for eksempel Kallmans syndrom, det vil si medfødt hormonmangel). Undervekt på grunn av sykdom, ekstrem fysisk trening eller spiseforstyrrelser kan også føre til redusert aktivitet i hypotalamus.

Årsaken til testosteronmangel kan også komme fra hypofysen. Mangel på hypofysehormonet kan være medfødt eller skyldes en skade på hypofysen. Flere ulike sykdommer, i tillegg til andre faktorer som narkotika, stråling og miljøgifter, kan også svekke hjernens kontrollfunksjon og føre til testosteronmangel.

Aldersrelatert testosteronmangel1

Produksjonen av kjønnshormoner kan også svekkes hos menn i takt med stigende alder. Hos menn skjer det en langsom reduksjon av testosteronnivåene, men testikkelfunksjonen opphører vanligvis ikke helt.

Testosteronmangel kan føre til at man havner i en negativ sirkel. Studier viser for eksempel at menn med diabetes ofte har et lavere testosteronnivå.