Hva er testosteronmangel?1

Hvis testiklene produserer for lite testosteron, fører det til testosteronmangel. Den medisinske termen for dette i kombinasjon med symptomer på testosteronmangel, er hypogonadisme.

Testosteronmangel kan ha ulike årsaker. Mangelen kan være medfødt, eller den kan utvikle seg senere i livet, for eksempel på grunn av sykdom eller skade. Symptomene og konsekvensene av testosteronmangel varierer avhengig av om hormonmangelen oppstår før fødselen, før puberteten eller etter at man har blitt voksen.

 

Hva er lavt testosteron?2,3,4,5

Når du blir eldre,vil det også skje endringer med kroppen din. Du er kanskje ikke så våken som du en gang var, eller du går opp i vekt. Du kan til og med merke nedsatt sexlyst. Men hva om dette ikke bare kan skyldes aldring?

Hypogonadisme (testosteronmangel) er det medisinske begrepet for symptomatisk lavt testosteronnivå. Årsaken kan være at testiklene eller kroppens hormonproduksjon ikke fungerer normalt. Testosteronmangel kan påvirke menn i alle aldre.

Så hvorfor er testosteron så viktig? Testosteron gjør det ikke bare mulig for en mann å få ereksjon og normal seksuell lyst (libido), det  bedrer din livskvalitet, og påvirker  også humør og energinivå.

Lavt testosteron gir en rekke symptomer som mangel på energi, depresjon, nedsatt seksualdrift (libido), redusert skjeggvekst, tap av kroppsbehåring og muligens økt risiko for å utvikle osteoporose.

 

Snakk med legen din


Hvis du tror du kan ha symptomer på lavt testosteron, snakk med legen din.

Finn ut mer

Symptomer på testosteronmangel?


Les om du bør sjekke deg for lavt testosteron.

Sjekk symptomene dine

Hva er tegn og symptomer på lavt testosteron?6,7,8

Tegn og symptomer

Symptomene på lavt testosteron er omfattende og blir ofte oversett i lang tid eller begrunnet i økt alder.

Symptomer som kan oppstå med testosteronmangel (hypogonadisme) hos menn.6,7,8

Metabolske symptomer / tegn


 • Fedme (BMI 30 eller høyere)
 • Abdominal fedme
 • Metabolsk syndrom
 • Insulinresistens eller type 2 diabetes

Seksuelle symptomer


 • Redusert sexlyst
 • Fravær av seksuelle tanker
 • Erektil dysfunksjon / Impotens
 • Små testikler
 • Infertilitet
Marek on his own

Psykologiske symptomer


 • Deprimert
 • Lite energi
 • Nedsatt motivasjon / Nedsatt evne til å handle
 • Dårlig konsentrasjon
 • Irritabilitet
 • Nedsatt hukommelse
 • Nedsatt kognitiv funksjon (inkludert nedsatt konsentrasjon)

Fysiske symptomer


 • Redusert muskelmasse / styrke
 • Redusert fysisk ytelse
 • Hetetokter eller svettetokter
 • Søvnforstyrrelser
 • Redusert kroppshår
 • Gynekomasti (kvinnelige bryster)

Symptomer på testosteronmangel?

Les om du bør sjekke deg for lavt testosteron.

Sjekk symptomene dine

Årsaker til testosteronmangel6

Testosteron produseres i testiklene, og testiklenes funksjon kontrolleres av hjernesenteret hypotalamus og den nærliggende kjertelen hypofysen i hjernen. Årsaken til testosteronmangel kan derfor enten ligge i testiklene eller hypotalamus-/hypofysesystemet.

 

Testosteronmangel som skyldes testiklene6

Man kan bli født uten testikler, eller det kan være at de ikke fungerer optimalt på grunn av en ulykke eller et kirurgisk inngrep. Testosteronmangel kan også skyldes genetiske faktorer som for eksempel «Klinefelters syndrom».

 

Dette er en genetisk lidelse med kromosommønsteret XXY, det vil si et X-kromosom for mye. Dette rammer cirka én av 660 gutter som blir født. Disse guttene trenger som regel behandling av lavt testosteron for å komme i puberteten, og ofte er det også nødvendig med vedlikeholdsbehandling livet ut for å opprettholde normale testosteronverdier.

 

Betennelse i testiklene, for eksempel etter kusma og en rekke andre sykdommer, kan også føre til svekket testosteronproduksjon.

 

Årsaker i hjernen6

I hjernens senter, hypotalamus, produseres hormonene som stimulerer til testosteronproduksjon i testiklene. Hvis det er lave nivåer av disse hormonene, produserer ikke testiklene testosteron.

 

Hormonutskillelsen fra hypotalamus kan bli svekket på grunn av genetiske defekter (for eksempel Kallmans syndrom, det vil si medfødt hormonmangel). Undervekt på grunn av sykdom, ekstrem fysisk trening eller spiseforstyrrelser kan også føre til redusert aktivitet i hypotalamus.

 

Årsaken til testosteronmangel kan også komme fra hypofysen. Mangel på hypofysehormonet kan være medfødt eller skyldes en skade på hypofysen. Flere ulike sykdommer, i tillegg til andre faktorer som narkotika, stråling og miljøgifter, kan også svekke hjernens kontrollfunksjon og føre til testosteronmangel.

 

Aldersrelatert testosteronmangel6

Produksjonen av kjønnshormoner kan også svekkes hos menn i takt med stigende alder. Hos menn skjer det en langsom reduksjon av testosteronnivåene, men testikkelfunksjonen opphører vanligvis ikke helt.

 

Testosteronmangel kan føre til at man havner i en negativ sirkel. Studier viser for eksempel at menn med diabetes ofte har et lavere testosteronnivå.

 

Hvilke menn er mest utsatt for testosteronmangel?

Det kan være flere grunner til at menn kan utvikle lavt testosteron, selv om den spesifikke årsaken noen ganger er ukjent. Avhengig av årsaken kan symptomene oppstå raskt eller gradvis, noen ganger tar det flere år før det blir lagt merke til.

Menn med...
Fedme6,7,8


Det er en sammenheng mellom fedme og lave testosteronnivåer, selv om de eksakte årsakene bak dette fremdeles ikke er helt klare. Fedme antas å bidra til lavt testosteron, og menn med svært lavt testosteron er også mer sannsynlig å bli overvektige, noe som kan øke risikoen for hjerte- og karsykdommer. Fedme kan også være assosiert med type 2 diabetes.

Menn med...
Erektil dysfunksjon6


Erektil dysfunksjon (ED) er et av mange symptomer som kan tilskrives lave testosteronnivåer. Hvis du lider av ED, diskuter med legen din om årsaken. Årsaken til ED kan være mange, for eksempel en lav verdi av testosteron.

Menn med...
Type 2 diabetes6,8


Kliniske studier har vist en sammenheng mellom type 2 diabetes og lavt testosteron. Hvis du har type 2-diabetes og har ett eller flere av de andre symptomene som er nevnt ovenfor, kan du også ha lavt testosteron. Erektil dysfunksjon kan også forekomme ved diabetes.

Menn med...
Hjerteproblemer9,11


Det er foreløpig ikke klart om lavt testosteron forårsaker eller er et resultat av kardiovaskulære problemer. Det er imidlertid veldig sannsynlig at hvis du for eksempel har hjertesykdom, aterosklerose eller høyt blodtrykk, kan du risikere lavt testosteron.

Testosteronmangel?

Tror du at du har testosteronmangel?

Kanskje du burde gjøre noe med det?

Hvis du sjelden har lyst til å ha sex, ofte føler deg sliten, deprimert og kan ha problemer med å få ereksjon, trenger det ikke alltid å være aldersrelatert. Du kan ha symptomer på lavt testosteron.

Hvis du er bekymret for at du kan ha lavt testosteron, snakk med legen din. Med en enkel blodprøve er det mulig å finne ut testosteronnivået ditt, som er en del av å avgjøre om du har fått diagnosen testosteronmangel (hypogonadisme) eller ikke.

Tips når du snakker med legen din om testosteronmangel

Foreslått for deg

Hva er testosteronmangel6

Hvis testiklene produserer for lite testosteron, fører det til testosteronmangel...

Les om testosteronmangel

Kan du ha symptomer?6

Symptomer på testosteronmangel (hypogonadisme) hos den voksne mannen er varierte...

Les om symptomer

Kan testosteronmangel behandles?6

Testosteronmangel kan behandles av legen din med flere forskjellige medisiner...

Les om behandlingen

Referanseliste

 • Seftel A D. Male hypogonadism. Part I: Epidemiology of hypogonadism. I J Impot Research 2006;18:115-120 Return to content
 • Bhasin S, Glenn R, Cunningham F, et al. Testosterone Therapy in Men with Androgen Deficiency Syndromes: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2010;95(6)2536-2559 Return to content
 • Miner M M, Sadovsky R. Evolving issue in male hypogonadism: Evaluation, management, and related comorbidities. Cleveland Clinical J of Medicine 2007;74(3):S38-S46 Return to content
 • Nieschlag E, Swerdloff R, Behre H M, et al. Investigation, Treatment, and Monitoring of Late-Onset Hypogonadism in Males: ISA, ISSAM, and EAU Recommendations. J of Andrology 2006;27(2):135-137 Return to content
 • Hackett G, Kirby M, Wylie K, et al. British Society for Sexual Medicine Guidelines on the Management of Erectile Dysfunction in Men - 2017. J Sex Med 2018;15(4):460-457 Return to content
 • EAU Guidelines on Male Hypogonadism 2019: https://uroweb.org/guideline/male-hypogonadism/ EAU Guidelines on Male Hypogonadism 2019: https://uroweb.org/guideline/male-hypogonadism/ Return to content
 • Wu F, Abdelouahid T, Beynon J, et al. Identification of Late-Onset Hypogonadism in Middle-Aged and Elderly Men. NEJM 2010; ;363:123-35. Return to content
 • Sultan Haider K, Haider A, Saad F, et al. Remission of type 2 diabetes following long-term treatment with injectable testosterone undecanoate in patients with hypogonadism and type 2 diabetes: 11-year data from a real-world registry study. Diabetes Obes Metab 2020;22:2055-2068 Return to content
 • Corona G, Mannucci E, Forti G, Maggi M. Hypogonadism, ED, metabolic syndrome and obesity: a pathological link supporting cardiovascular diseases. I J of Andrology 2009;32:587-598 Return to content
 • Abdullah A, Peeters A, de Courten M, Stoelwinder J. The magnitude of association between overweight and obesity and the risk of diabetes: A meta-analysis of prospective cohort studies. Diabetes research and clinical practice 2010;89:309–319 Return to content
 • Traish A.M, Haider A, Doros G, Saad F. Long-term testosterone therapy in hypogonadal men ameliorates elements of the metabolic syndrome: an observational, long-term registry study. Int J Clin Pract, March 2014, 68, 3, 314–329 Return to content