Om testosteronmangel.no

Testosteronmangel-kampanjen er utviklet for å øke bevisstheten om testosteronmangel (hypogonadisme) og dens symptomer. Kampanjen er initiert, organisert og finansiert av Bayer.

Rådfør deg alltid med legen din for medisinsk råd. Denne siden tilbyr kun generell helseinformasjon og er rettet mot besøkende i Norge. Informasjonen erstatter ikke en konsultasjon med helsepersonell, og heller ikke intensjonen om å tilby medisinsk rådgivning. Nettstedet er utviklet av Bayer.

Snakk med legen din hvis du har spørsmål om helsen din eller opplever bivirkninger av en behandling.

Les mer om testosteronmangel her.