Imprint

Ansvarlig utgiver:

Bayer AS
Postboks 193
NO – 1325 Lysaker

Telefon: + 47 23 13 05 00
E-post: sentralbord.norge@bayer.com

Registrert kontor: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Org.nr: 911268647

Copyright © Bayer AS og Bayerkonsernet

Avbildede personer på nettsiden er modeller.