Kjære deg

Takk for at du besøker testosteronmangel.no. Vi ønsker å informere deg om at Bayer har overført alle aktiviteter og ansvar knyttet til hypogonadisme og testosteronmangel til Grünenthal. Dette vil ikke påvirke formuleringen eller kvaliteten på produktene som er tilgjengelige.

Grünenthal forbereder for øyeblikket nettstedet du prøvde å gå inn på, og det vil være tilgjengelig i første kvartal 2023. I mellomtiden oppfordrer vi deg til å besøke det globale nettstedet TackleTD.com og å lese mer om Grünenthal på grunenthalhealth.no.

Takk for din interesse.

M-N/A-NO-10-22-0002 oktober 2022